RECTOR Polska Systemy stropowe

Stropy sprężone, strunobeton - producent

Akustyka Stropów RECTOR

Strona główna » Aktualności » Akustyka Stropów RECTOR

wielkość tekstu: A | A | A

Akustyka w przypadku stropów sprężonych to temat bardzo trudny aczkolwiek kluczowy szczególnie w przypadku budynków wielorodzinnych jak i użyteczności publicznej. Nasza firma starając się wyjść na przeciw oczekiwaniom rynku przebadała stropy pod kątem akustyki oraz stworzyła kalkulator właściwości akustycznych, pozwalający określić szacunkową izolacyjność akustyczną stropów w systemie RECTOR wraz z ich warstwami wykończeniowymi.

Badania przeprowadzone zarówno w Polsce, jak i we Francji potwierdziły, że stropy sprężone RECTOR poza dużą elastycznością rozwiązań konstrukcyjnych spełniają również wymogi akustyczne. Z uwagi na możliwość projektowania stropów od 16 do 34 cm z dokładnością do 1 cm, stosowanie różnych materiałów oraz wysokości wypełnień stropowych kalkulator znacznie przyspiesza dobór stropów RECTOR pod kątem wymagań akustycznych. Dział Projektów RECTOR Polska proponuje państwu pomoc w doborze takiego rozwiązania stropowego wraz z warstwami wykończeniowymi, które będzie odpowiadać indywidualnym wymogom projektowym.

Jednym z głównych elementów wpływających na parametr akustyczny stropu jest jego ciężar. Im większy, tym lepiej pochłania dźwięki. Dzięki możliwości projektowania stropów o różnych wysokościach i różnej grubości nadbetonu można dopasować masę stropu tak, aby uzyskał odpowiednią izolacyjność akustyczną.

BADANIA AKUSTYCZNE
Obliczenia zawarte w kalkulatorze opierają się na pomiarach laboratoryjnych prze-prowadzonych na wybranych stropach firmy RECTOR z udziałem warstw wykończeniowych oraz bez nich.
Do celów badawczych został zaprojektowany i wybudowany budynek wyposażony w kilka rodzajów systemów stropowych oferowanych przez grupę RECTOR, w którym przeprowadzono szereg badań i testów.
Laboratoryjne badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych (Rw) oraz uderzeniowych (Ln,w) wraz z obliczeniami wskaźników ważonych  zostały przeprowadzone w Polsce przez Instytut Techniki Budowlanej (pustaki betonowe) oraz przez Centrum Naukowe Techniki Budowlanej (CSTB) we Francji (inne rodzaje wypełnień stropowych).

Wyniki powyższych pomiarów zostały ekstrapolowane na całą rodzinę stropów RECTOR. Metoda obliczeniowa pozwalająca na ekstrapolację wyników badań oraz oszacowanie zachowania stropów wraz z różnymi warstwami wykończeniowymi (tynk, sufit podwieszany, posadzki, podłoga pływająca) została opracowana przez Centrum Badań Przemysłu Betonowego (CERIB) we Francji i zatwierdzona przez francuskie Centrum Naukowe Techniki Budowlanej (CSTB).

RYS. 1. System RECTOBETON
RYS. 1. System RECTOBETON RYS. 2. System RECTOLIGHT 


PROJEKTOWANIE Z MYŚLĄ O AKUSTYCE
Kalkulator akustyczny RECTOR daje możliwość wyboru systemu stropowego, ilości belek w żebrze, typu wypełnienia oraz grubości nadbetonu. Zmieniając każdy z powyższych elementów, możemy na bieżąco monitorować wynik końcowy i w zależności od potrzeb odpowiednio dobierać typ prefabrykatu oraz warstwę nadbetonu.

Różne wysokości stosowanych wypełnień

Na przegrodę poziomą składa się zarówno sama konstrukcja stropu, jak i warstwy wykończeniowe takie jak tynki, sufity podwieszane oraz styropian, wylewka betonowa i posadzka. Kalkulator umożliwia dobór odpowiednich materiałów oraz ich grubości, dzięki czemu jesteśmy w stanie określić parametr całej przegrody. Po wprowadzeniu wszyst-kich projektowanych warstw przegrody otrzymujemy wskaźnik izolacyjności akustyczne właściwej (Rw) oraz wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (Ln,w).
 

Przekrój RECTOBETON

Przekrój RECTOLIGHT

   
 

HAŁAS
Energia od źródła dzwięku rozprzestrzenia się w budynku i może być słyszalna nawet w odległych pomieszczeniach. Energia wytraca się wraz odległością od żródła, ponieważ jej część odbija się od przegród, a część rozpraszana jest przez ściany i stropy. Pozostała energia przekazywana jest do sąsiedniego pomieszczenia, gdzie następuje dalsze wytracanie. Mając to na uwadze, możemy świadomie dążyć do ograniczenia hałasu, stosując odpowiednie materiały konstrukcyj-ne oraz wykończeniowe. Przegrody poziome dobiera się, analizując zarówno konstrukcję stropu, jak i wszystkie warstwy wykończeniowe (nad i pod stropem).

W przypadku stropów wyróżniamy kilka dróg przenikania dźwięków między pomieszczeniami na sąsiednich kondygnacjach. W zależności od układu pomieszczeń, lokalizacji szachtów instalacyj-nych oraz przepustów możemy przyjąć, że dźwięk z pomieszczenia A do pomieszczenia B może przeniknącć bezpośrednio przez strop, wnętrze rur/przewodów, nieszczelności w przegrodzie czy też otwory w pomieszczeniach, np. szachty instalacyjne. Chcąc uzyskać za-dowalającą nas rekukcję hałasu na przegrodzie poziomej, musimy zadbać o każdą z powyższych dróg przenikania dźwięków. 
 

 
Układy umożliwiające na uzyskanie stropów od 16 cm do 34 cm wysokości  


BŁĘDY WYKONAWCZE – NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?
Projektując stropy i warstwy wykończeniowe, zwracamy uwagę na spełnienie wszelkich wymogów akustycznych wymagane przepisami. Aby projektowane parametry akustyczne pokrywały się z parametrami akustycznymi w trakcie użytkowania obiektu, należy szczególną uwagę zwrócić na poprawny sposób montażu poszczególnych elementów przegrody poziomej. Stosowanie nawet najlepszych materiałów i rozwiązań akustycznych może okazać się niewystarczające, jeżeli w trakcie budowy nie będą przestrzegane wytyczne projektowe.

Izolacja Akustyczna
W budownictwie jedno- i wielorodzinnym najczęściej używanym materiałem izolacyjnym pod podłogi jest styropian akustyczny, który znajduje się pod warstwą dociskową i ma na celu ograniczenie prze-nikania dźwięków uderzeniowych poprzez zdylatowanie konstrukcji od betonowej posadzki. Najczęściej popełniane błędy wykonawcze na tym etapie polegają na braku dylatacji obwodowej posadzki betonowej lub przerwanie warstwy styropianu. W takim przypadku mieszanka betonowa przedostaje się do warstwy konstrukcyjnej i oba sztywne materiały stykają się bezpośrednio, tworząc mostek akustyczny. W warstwie styropianu często ukrywane są również instalacje elektryczne, sanitarne oraz kanały wentylacji mechanicz-nej (szczególnie w budownictwie jednorodzinnym). W miejscach prowadzenia instalacji najczęściej przerywana jest warstwa styro-pianu i sztywne przewody dolegają zarówno do stropu jak i wylewki betonowej.

Wskaźnik izolacyjności akustycznej (Rw) stropów RECTOR

 
   
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych  (R w+c) i uderzeniowych (L n,w) dla stropów RECTOR  
   
 
   

Izolacja pod posadzką
Często przez niewiedzę styropian akustyczny, który cechuje się mniejszą sztywnością dynamiczną, zastępowany jest w warstwach podłogowych sztywniejszym styropianem np. EPS100, który wi-zualnie wygląda podobnie. W wyniku takiej zmiany zastosowanie twardszego styropianu powoduje pogorszenie parametru Ln,w, czyli zmniejszenie izolacyjności od dźwięków uderzeniowych.

Wytracanie się energii wraz z odległością od źródła
1 – energia od źródła dźwięku, 2 – energia odbita w pomieszczeniu,
w którym wyemitowany został dźwięk, 3 – energia rozproszona poprzez
przegrody, 4 – energia przekazana sąsiedniemu pomieszczeniu
Drogi przenikania dźwięków


Ściany z płyty g-k
Stosując systemy ścienne z płyt g-k, wiele osób zapomina o stosowaniu taśm akustycznych między profilami stalowymi a konstrukcją budynku (ściany lub stropy). Z pozoru niewielka zmiana powoduje zwiększenie przenikania dźwięków między ścianą a stropem.
Klatki schodowe
Żelbetowe klatki schodowe są najczęściej sztywno połączone za ścianami oddzielającymi korytarz od mieszkania. Biegi schodowe wykonane z żelbetu nie mają warstw podłogi pływającej, co wpływa na bardzo dobre przenikanie dźwięków do sąsiednich pomieszczeń i powoduje dyskomfort akustyczny. W celu ograniczenia przenikania dźwięków należy dylatować biegi klatki schodowej od konstrukcji budynku i zwrócić szczególną uwagę na wykończenie połączenia dylatacyjnego.
Wielka płyta
Budownictwo z wielkiej płyty bardzo dobrze znane jest milionom ludzi. Prowadzenie instalacji centralnego ogrzewania przez wszystkie mieszkania w pionie czy wspólne przewody wentylacyjne sprawiają, że dźwięki przenikają między mieszkaniami.
Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne w budownictwie wielorodzinnym również są bardzo dobrym nośnikiem dźwięków. Źle wykonane lub nieobudowane przewody wentylacyjne mogą powodować, że mimo prawidłowo wykonanych warstw stropu oraz podłogi pływającej mo-żemy słyszeć rozmowy sąsiadów.
Instalacje
Rury instalacji grzewczej, wodnej oraz kanalizacji sanitarnej powin-ny być prowadzone w szachtach instalacyjnych oraz nie stykać się bezpośrednio z konstrukcją budynku. W trakcie użytkowania insta-lacji w wyniku pracy urządzeń mogą pojawić się drgania, w wyniku których dochodzi do przenoszenia dźwięków. Układane instalacje bezpośrednio na stropach (mogące generować lub przenosić drga-nia) powinny być wykonane w elastycznej otulinie, która dodatkowo pozwoli na swobodne odkształcenia elementów w wyniku np. zmian temperatur
Posadzka
Dylatacja samej posadzki betonowej to nie wszystko. Należy zwrócić uwagę na pozostawienie dylatacji między podłogą a ścianą, czyli w przypadku np. paneli nie układać ich sztywno od ściany do ściany, tylko pozostawić ok. 1–2 cm przestrzeni z uwagi na rozszerzalność materiałów. Sztywne połączenie posadzki ze ścianą spowoduje, że dźwięki uderzeniowe będą lepiej przenikały nie tylko do pomiesz-czeń na sąsiednich kondygnacjach, ale również w obrębie tego same-go mieszkania. Zaleca się również montaż listew przypodłogowych z zachowaniem niewielkiej szczeliny lub elastycznego połączenia między listwą a posadzką.


JAK POPRAWIĆ AKUSTYKĘ STROPÓW W ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZENIACH?

Sufit podwieszany
Popularnym sposobem polepszenia parametrów akustycznych przegrody stropowej jest montaż sufitów podwieszanych z wypełnieniem z wełny mineralnej. Takie rozwiązanie, poza zwiększeniem izolacyjności akustycznej nawet o kilkanaście dB, dodatkowo może wygłuszyć pracę urządzeń lub przewodów prowadzonych w przestrzeni między stropem a sufitem podwieszanym.
Posadzka
Duże znaczenie w rozchodzeniu się dźwięków uderzeniowych ma rodzaj zastosowanej posadzki. W zależności od tego, jaki użyjemy materiał na podłodze uzyskamy różne parametry akustyczne. Przykładowo płytki ceramiczne oraz posadzki betonowe bardzo dobrze przenoszą dźwięki i dodatkowo zwiększają pogłos w pomieszczeniu. Stosując panele podłogowe, warto zastosować odpowiednie pod-kłady, które dodatkowo wytłumią dźwięki uderzeniowe i poprawią komfort użytkowania. Wykładziny zaś są najlepszym i najprostszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dobór rodzaju posadzki, ponieważ bardzo dobrze tłumią uderzenia i jednocześnie mocno zmniejszają pogłos w pomieszczeniu. Najlepszym tego przykładem jest powszechne stosowanie w hotelach na korytarzach oraz klatkach schodowych wykładzin przemysłowych.
Podkładki pod urządzenia
Urządzenia wytwarzające drgania, takie jak np. pralka czy sprzęt ćwiczeń, powinny mieć odpowiednie elastyczne podkładki. Szczególnie istotne jest to w przypadku montażu np. central wentylacyjnych lub innych urządzeń znajdujących się na dachu bezpośrednio nad pomieszczeniami mieszkalnymi.
Kanały wentylacyjne
Jeżeli w pomieszczeniu znajdują się np. nieobudowane kanały wentylacyjne wykonane z kształtek ceramicznych lub betonowych i wykończonych jedynie tynkiem, warto wykonać obudowę takich instalacji, ponieważ grubość ścianki takiego przewodu może wy-nosić nawet 2–3 cm, co jest niewystarczającym zabezpieczeniem przed hałasem.
Ograniczona wysokość
Decydując się na wykonanie nowych warstw posadzki, na stropie można zastosować np. maty akustyczne o grubości zaczynającej się już od ok. 5 mm i zastępujące kilka centymetrów warstwy np. styropianu. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć grubość warstw posadzkowych.
PODSUMOWANIE
Temat akustyki w budynkach jest dość złożony, a uzyskany efekt zależy od wielu czynników. Niemniej jednak chcąc uzyskać przegrodę poziomą o żądanych parametrach akustycznych, musimy zwrócić uwagę na:
- odpowiedni dobór stropu o odpowiednich parametrach akustycznych,
- prawidłowy montaż warstw podłogi pływającej,
- dylatację paneli/płytek przy ścianach.awidłowy montaż elementów instalacyjnych układanych w obrębie stropu oraz szachtach instalacyjnych       łączących poszczególne kondygnacje,
- dylatację paneli/płytek przy ścianach.

czytano: 2970 razy

autor: rector.pl

data dodania: 2021-05-17 13:09:13

Formularz zapytaniowy

Zapewniamy

  • NAJSZERSZY ASORTYMENT BELEK, WYSOKOŚĆ STROPU OD 16 cm, ROZPIĘTOŚĆ DO 10,0 m
  • NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WŚRÓD STROPÓW BELKOWO PUSTAKOWYCH
  • BRAK KLAWISZOWANIA I ZARYSOWANIA STROPÓW
  • DUŻĄ ELASTYCZNOŚĆ - DOWOLNE OBCIĄŻENIA, MOŻLIWE UKŁADY AKUSTYCZNE
  • RECTOBETON - TRADYCYJNE ROZWIĄZANIE MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA W KAŻDYM BUDYNKU I NA KAŻDYM POZIOMIE
  • RECTOLIGHT - INNOWACYJNE I NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE, DAJĄCE DUŻE MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI
  • SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA Z 65-cio LETNIĄ TRADYCJĄ
  • FRANCUSKĄ TECHNOLOGIĘ, POLSKI PRODUKT

Ciekawostki

Adres

RECTOR Polska Sp. z o.o.

32-500 Chrzanów, ul. Śląska 64e

96-320 Mszczonów, ul. Wiejska 1

 

KONTAKT

Chrzanów: +48 32 626 02 60
e-mail: info@rector.pl

Mszczonów Biuro +48 517 867 638
Mszczonów Magazyn: +48 798 290 366

Pozostań z nami w kontakcie

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Facebook
YouTube