RECTOR Polska Systemy stropowe

Stropy sprężone, strunobeton - producent

AKUSTYKA STROPÓW RECTOR

Strona główna » VADEMECUM » AKUSTYKA STROPÓW RECTOR

wielkość tekstu: A | A | A

CO Z TĄ AKUSTYKĄ ? – AKUSTYKA STROPÓW GĘSTOŻEBROWYCH RECTOR

 

Stropy RECTOR zostały dokładnie przebadane pod kątem akustyki. Na bazie wyników z pomiarów stworzony został kalkulator właściwości akustycznych, pozwalający określić szacunkową izolacyjność akustyczną stropów w systemie RECTOR wraz z ich warstwami wykończeniowymi. Badanie przeprowadzone zarówno w Polsce jak i we Francji potwierdziły, że stropy sprężone RECTOR poza dużą elastycznością rozwiązań konstrukcyjnych spełniają również wymogi akustyczne. Z uwagi na możliwość projektowania stropów od 16 do 34 cm z dokładnością do 1 cm, stosowanie różnych materiałów oraz wysokości wypełnień stropowych, kalkulator znacznie przyspiesza dobór stropów RECTOR pod kątem wymagań akustycznych. Projektanci RECTOR mogą pomóc w doborze takiego rozwiązania stropowego wraz z warstwami wykończeniowymi, które będzie odpowiadać indywidualnym wymogom projektowym.  

Jednym z głównych elementów wpływających na parametr akustyczny strop jest jego ciężar. Im większy tym lepiej pochłania dźwięki. Dzięki możliwości projektowania stropów o różnych wysokościach i różnej grubości nadbetonu można dopasować masę stropu do wymaganej. W zależności od przyjętej wysokości stropu, jego ciężar zawiera się w przedziale od 175 kg/m2 do przeszło 500 kg/m2.
       

Przekrój przez system RECTOBETON i RECTOLIGHT

BADANIA AKUSTYCZNE

Obliczenia zawarte w kalkulatorze opierają się na pomiarach laboratoryjnych przeprowadzonych na wybranych stropach firmy RECTOR z udziałem oraz bez warstw wykończeniowych.
Przykładowy przekrój podłogi pływającej z użyciem styropianu akustycznego 33/30 mm.
 
Co celów badawczych został zaprojektowany i wybudowany budynek wyposażony w kilka rodzajów systemów stropowych oferowanych przez grupę RECTOR w którym przeprowadzono szereg badań i testów.
Laboratoryjne badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych (Rw) oraz uderzeniowych (Ln,w) wraz z obliczeniami wskaźników ważonych zostały przeprowadzone w Polsce przez Instytut Techniki Budowlanej (pustaki betonowe) oraz przez Centrum Naukowe Techniki Budowlanej (CSTB) we Francji (inne rodzaje wypełnień stropowych).
Wyniki powyższych pomiarów zostały ekstrapolowane na całą rodzinę stropów RECTOR. Metoda obliczeniowa pozwalająca na ekstrapolację wyników badań oraz oszacowanie zachowania stropów wraz z różnymi warstwami wykończeniowymi (tynk, sufit podwieszany, posadzki, podłoga pływająca) została opracowana przez Centrum Badań Przemysłu Betonowego (CERIB) we Francji i zatwierdzona przez francuskie Centrum Naukowe Techniki Budowlanej (CSTB). 

PROJEKTOWANIE Z MYŚLĄ O AKUSTYCE

Kalkulator akustyczny RECTOR daje możliwość wyboru systemu stropowego, ilości belek w żebrze, typu wypełnienia oraz grubości nadbetonu. Zmieniając każdy z powyższych elementów możemy na bieżąco monitorować wynik końcowy i w zależności od potrzeb odpowiednio dobierać typ prefabrykatu oraz warstwę nadbetonu. 
                             
Układy stropowe umożliwiające na uzyskanie stropów od 16 cm do 34 cm wysokości.
Na przegrodę poziomą składa się zarówno sama konstrukcja stropu jak i warstwy wykończeniowe takie jak tynki, sufity podwieszane oraz styropian, wylewka betonowa i posadzka. Kalkulator umożliwia dobór odpowiednich materiałów oraz ich grubości dzięki czemu jesteśmy w stanie określić parametr całej przegrody.
Po wprowadzeniu wszystkich projektowanych warstw przegrody otrzymujemy wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej (Rw) oraz wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (Ln,w). 
                      
Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej (Rw)                            Parametry akustyczne stropów RECTOR

HAŁAS

Energia od źródła dzwięku rozprzestrzenia się w budynku i może być słyszalna nawet w odległych pomieszczeniach. Energia wytraca się wraz  odległościa od żródła ponieważ jej część odbija się od przegród, część rozpraszana jest przez ściany i stropy. Pozostała energia przekazywana jest do sąsiedniego pomieszczenia gdzie następuje dalsze wytracanie. Mając na uwadze powyższe, możemy świadomie dążyć do ograniczenia hałasu stosująć odpowiednie materiały konstrukcyjne oraz wykończeniowe. Przegrody poziome dobiera się analizując zarówno konstrukcję stropu jak i wszystkie warstwy wykończeniowe (nad i pod stropem). 
1 – Energia od żródła dzwięku
2 - Energia odbita w pomieszczeniu, w którym wyemitowany został dźwięk
3 - Energia rozproszona poprzez przegrody
4 - Energia przekazana sąsiedniemu pomieszczeniu
W przypadku stropów wyróżniamy kilka dróg przenikania dźwięków między pomieszczeniami na sąsiednich kondygnacjach. W zależności od układu pomieszczeń, lokalizacji szachtów instalacyjnych oraz  przepustów możemy przyjąć, że dzwięk z pomieszczenia A do pomieszczenia B poże przeniknąc bezpośrednio przez: strop, wnętrze rur/przewodów, nieszczelności w przegrodzie czy też otwory w pomieszczeniach np. szachty instalacyjne. Chcąc uzyskać zadowalającą nas rekukcję hałasu na przegrodzie poziomej, musimy zadbać o każdą z powyższych dróg przenikania dźwięków.
Drogi przenikania dźwięków

BŁĘDY WYKONAWCZE – NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

Projektując stropy i warstwy wykończeniowe zwracamy uwagę na spełnienie wszelkich wymogów akustycznych wymagane przepisami. Aby projektowane parametry akustyczne pokrywały się z parametrami akustycznymi w trakcie użytkowania obiektu należy szczególną uwagę zwrócić na poprawny sposób montażu poszczególnych elementów przegrody poziomej. Stosowanie nawet najlepszych materiałów i rozwiązań akustycznych może okazać się niewystarczające jeżeli w trakcie budowy nie będą przestrzegane wytyczne projektowe.

IZOLACJA AKUSTYCZNA

W budownictwie jedno i wielorodzinnym najczęściej używanym materiałem izolacyjnym pod podłogi jest styropian akustyczny, który znajduje się pod warstwą dociskową i ma na celu ograniczenie przenikania dźwięków uderzeniowych poprzez zdylatowanie konstrukcji od betonowej posadzki. Najczęściej popełniane błędy wykonawcze na tym etapie polegają na braku dylatacji obwodowej posadzki betonowej lub przerwanie warstwy styropianu. W takim przypadku mieszanka betonowa przedostaje się do warstwy konstrukcyjnej i oba sztywne materiały stykają się bezpośrednio tworząc mostek akustyczny. W warstwie styropianu często ukrywane są również instalacje elektryczne, sanitarne oraz kanały wentylacji mechanicznej (szczególnie w budownictwie jednorodzinnym). W miejscach prowadzenia instalacji najczęściej przerywana jest warstwa styropianu i sztywne przewody dolegają zarówno ko stropu jak i wylewki betonowej. 
Przygotowanie dylatacji posadzki betonowej i instalacji przechodzących przez warstwę betonową.
 

IZOLACJA POD POSADZKĄ

Często przez niewiedzę styropian akustyczny, który cechuje się mniejszą sztywnością dynamiczną zastępowany jest w warstwach podłogowych sztywniejszym styropianem np. EPS100, który wizualnie wygląda podobnie. W wyniku takiej zmiany zastosowanie twardszego styropianu powoduje pogorszenie parametru Lnw czyli zmniejszenie izolacyjności od dźwięków uderzeniowych.

ŚCIANY Z PŁYTY G-K

Stosując systemy ścienne z płyt g-k wiele osób zapomina o stosowaniu taśm akustycznych między profilami stalowymi a konstrukcją budynku (ściany lub stropy). Z pozoru niewielka zmiana powoduje, zwiększenie przenikania dźwięków między ścianą a stropem. 

KLATKI SCHODOWE

Żelbetowe klatki schodowe są najczęściej sztywno połączone za ścianami oddzielającymi korytarz od mieszkania. Biegi schodowe wykonane z żelbetu nie posiadają warstw podłogi pływającej co powoduje bardzo dobre przenikanie dźwięków do sąsiednich pomieszczeń powodując dyskomfort akustyczny. W celu ograniczenia przenikania dźwięków należy dylatować biegi klatki schodowej od konstrukcji budynku i zwrócić szczególną uwagę na wykończenie połączenia dylatacyjnego.

PROBLEM „WIELKIEJ PŁYTY”

Budownictwo z „wielkiej płyty” bardzo dobrze znane jest milionom ludzi. Prowadzenie instalacji centralnego ogrzewania przez wszystkie mieszkania w pionie czy wspólne przewody wentylacyjne sprawiają, że dźwięki przenikają między mieszkaniami. Choć obecnie projektuje się niezależne instalacje dla każdego z lokali, źródłem hałasu i drgań mogą się okazać szachty instalacyjne.

PRZEWODY WENTYLACYJNE

Murowane przewody wentylacyjne w budownictwie wielorodzinnym również są bardzo dobrym nośnikiem dźwięków. Źle wykonane lub nieobudowane przewody wentylacyjne mogą powodować, że mimo prawidłowo wykonanych warstw stropu oraz podłogi pływającej możemy słyszeć rozmowy sąsiadów. Kanały wentylacji mechanicznej stosowane w budynkach jednorodzinnych również mogą emitować i przenosić dźwięki. Kanały stalowe w celu wygłuszenia posiadają najczęściej izolację z wełny mineralnej oraz różnego rodzaju tłumiki ograniczające przenoszenie hałasu centrali wentylacyjnej.
 
 Montaż przewodów instalacji wentylacji mechanicznej pod stropem RECTOLIGHT

INSTALACJE

Rury instalacji grzewczej, wodnej oraz kanalizacji sanitarnej powinny być prowadzone w szachtach instalacyjnych oraz nie stykać się bezpośrednio z konstrukcją budynku. W trakcie użytkowania instalacji w wyniku pracy urządzeń mogą pojawić się drgania w wyniku których dochodzi do przenoszenia dźwięków. Układane instalacje bezpośrednio na stropach (mogące generować lub przenosić drgania) powinny być wykonane w elastycznej otulinie, która dodatkowo pozwoli na swobodne odkształcenia elementów w wyniku np. zmian temperatury.

 Montaż otworów instalacyjnych

POSADZKA

Dylatacja samej posadzki betonowej to nie wszystko. Należy zwrócić uwagę na pozostawienie dylatacji między podłogą a ścianą czyli w przypadku np. paneli nie układać ich sztywno od ściany do ściany tylko pozostawić ok 1-2 cm przestrzeni z uwagi na rozszerzalność materiałów. Sztywne połączenie posadzki ze ścianą spowoduje, że dźwięki uderzeniowe będą lepiej przenikały nie tylko do pomieszczeń na sąsiednich kondygnacjach, ale również w obrębie tego samego mieszkania. Zaleca się również montaż listew przypodłogowych z zachowaniem niewielkiej szczeliny lub elastycznego połączenia między listwą a posadzką.  

JAK POPRAWIĆ AKUSTYKĘ STROPÓW W ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZENIACH

SUFIT PODWIESZANY

Popularnym sposobem polepszenia parametrów akustycznych przegrody stropowej jest montaż sufitów podwieszanych nad którymi ułożona zostanie warstwa wełny mineralnej. Takie rozwiązanie poza zwiększeniem izolacyjności akustycznej nawet o kilkanaście dB dodatkowo może wygłuszyć pracę urządzeń lub przewodów prowadzonych w przestrzeni między stropem a sufitem podwieszanym.
 

POSADZKA

Duże znaczenie w rozchodzeniu się dźwięków uderzeniowych ma rodzaj zastosowanej posadzki. W zależności od tego jaki użyjemy materiał na podłodze uzyskamy różne parametry akustyczne. Przykładowo płytki ceramiczne oraz posadzki betonowe bardzo dobrze przenoszą dźwięki i dodatkowo zwiększają pogłos w pomieszczeniu. Stosując panele podłogowe warto zastosować odpowiednie podkłady, które dodatkowo wytłumią dźwięki uderzeniowe i poprawią komfort użytkowania. Wykładziny zaś są najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jeżeli zależy nam na szybkim i tanim rozwiązaniu, które będzie bardzo dobrze tłumić uderzenia i jednocześnie mocno zmniejszy pogłos w pomieszczeniu. Najlepszym tego przykładem jest powszechne stosowanie wykładzin  w hotelowych korytarzach. Takie rozwiązanie znacząco zmniejsza hałas dochodzący do pokoju z korytarza. 

PODKŁADKI POD URZĄDZENIA

Urządzenia wytwarzające drgania takie jak np. pralka czy sprzęt ćwiczeń powinny mieś odpowiednie elastyczne podkładki. Szczególnie istotne jest to w przypadku montażu np. central wentylacyjnych lub innych urządzeń znajdujących się na dachu bezpośrednio nad pomieszczeniami mieszkalnymi.

KANAŁY WENTYLACYJNE

Jeżeli w pomieszczeniu znajdują się np. nieobudowane kanały wentylacyjne wykonane z kształtek ceramicznych lub betonowych i wykończonych jedynie tynkiem warto wykonać obudowę takich instalacji ponieważ grubość ścianki takiego przewodu może wynosić nawet 2-3 cm co jest niewystarczającym zabezpieczeniem przed hałasem.

OGRANICZONA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA

Decydując się na wykonanie nowych warstw posadzki na stropie można zastosować np. maty akustyczne o grubości zaczynającej się już od 5 mm i zastępujące kilka centymetrów warstwy np. styropianu. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć grubość warstw posadzkowych, dzięki czemu wysokość użytkowa pomieszczenia będzie wyższa. 

REASUMUJĄC

Temat akustyki w budynkach jest dość złożony a finalny efekt jaki zostanie uzyskany zależy od wielu czynników. Aby uzyskać zadowalający nas komfort akustyczny w pomieszczeniu należy zadbać o odpowiedni dobór i prawidłowy montaż każdego elementu budynku (stropy, posadzki, ściany, kanały wentylacyjne, instalacje oraz  stolarki okienne i drzwiowe). Pominięcie jednego z tych elementów może znacząco pogorszyć komfort akustyczny w danym pomieszczeniu. Niemniej jednak chcąc uzyskać przegrodę poziomą o żądanych parametrach akustycznych musimy zwrócić szczególną uwagę na kilka aspektów:
odpowiedni dobór stropu o odpowiednich parametrach akustycznych (parametr R’A,1)
prawidłowy dobór oraz montaż warstw podłogi pływającej (parametr L’n,w)
prawidłowy montaż elementów instalacyjnych układanych w obrębie stropu oraz szachtach instalacyjnych łączących poszczególne kondygnacje
dylatację paneli/ płytek przy ścianach
Spełniając powyższe założenia możemy mieć pewność, że strop wykonany w technologii RECTOR spełni stawiane mu wymagania akustyczne. Potwierdzają to liczne realizacje nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale również użyteczności publicznej i budynkach zabytkowych w których wymieniono stare stropy na systemy Rectobeton lub Rectolight.

Formularz zapytaniowy

Zapewniamy

  • NAJSZERSZY ASORTYMENT BELEK, WYSOKOŚĆ STROPU OD 16 cm, ROZPIĘTOŚĆ DO 10,0 m
  • NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WŚRÓD STROPÓW BELKOWO PUSTAKOWYCH
  • BRAK KLAWISZOWANIA I ZARYSOWANIA STROPÓW
  • DUŻĄ ELASTYCZNOŚĆ - DOWOLNE OBCIĄŻENIA, MOŻLIWE UKŁADY AKUSTYCZNE
  • RECTOBETON - TRADYCYJNE ROZWIĄZANIE MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA W KAŻDYM BUDYNKU I NA KAŻDYM POZIOMIE
  • RECTOLIGHT - INNOWACYJNE I NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE, DAJĄCE DUŻE MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI
  • SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA Z 65-cio LETNIĄ TRADYCJĄ
  • FRANCUSKĄ TECHNOLOGIĘ, POLSKI PRODUKT

Ciekawostki

Adres

RECTOR Polska Sp. z o.o.

32-500 Chrzanów, ul. Śląska 64e

96-320 Mszczonów, ul. Wiejska 1

 

KONTAKT

Chrzanów: +48 32 626 02 60
e-mail: info@rector.pl

Mszczonów Biuro +48 517 867 638
Mszczonów Magazyn: +48 798 290 366

Pozostań z nami w kontakcie

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Facebook
YouTube