RECTOR Polska Systemy stropowe

Stropy sprężone, strunobeton - producent

ŁATWIEJ I SZYBCIEJ - STROPY PREFABRYKOWANE I AKCESORIA DO NICH

Strona główna » VADEMECUM » ŁATWIEJ I SZYBCIEJ - STROPY PREFABRYKOWANE I AKCESORIA DO NICH

wielkość tekstu: A | A | A

W dzisiejszym pędzącym do przodu świecie oszczędność czasu, a wraz z nią upraszczanie z pozoru skomplikowanych procesów i czynności jest jedną z najbardziej poszukiwanych wartości. Nie inaczej jest w szeroko rozumianej branży budowlanej, która od lat poszukuje rozwiązań umożliwiających jeszcze szybszych, łatwiejszych, a przy tym bardziej ekonomicznych metod wznoszenia budynków lub ich części. Z całą pewnością z pomocą w tych poszukiwaniach przychodzą nie tylko stropy, ale szeroko rozumiane prefabrykaty budowlane wraz z wszystkimi zaletami wynikającymi z ich stosowania.

Obecnie wznoszone budynki zarówno mieszkalne jak i te przeznaczone do budownictwa usługowego w dużej mierze korzystają z prefabrykowanych elementów, których często nie zauważamy lub są dla nas oczywistymi elementami budynku. W niewielu obszarach stosuje się technologie wymuszające na wykonawcach wykonanie danego elementu budynku z surowców zgromadzonych wcześniej na budowie. Jednym z takich elementów jest strop, który wciąż może być wykonywany na budowie jako „lany na mokro”. Jednocześnie stropy są jednymi z najchętniej i najpowszechniej prefabrykowanymi częściami wielu budynków. Dlaczego? – spróbujmy odpowiedzieć.  

SZYBCIEJ

Szybkość realizacji danej części lub etapu budowy jest największą zaletą jaką niesie ze sobą strop prefabrykowany. Można rzec, że podstawowym sensem produkcji prefabrykowanych stropów jest przyspieszenie ich montażu na budowie. Niezależnie czy mamy do czynienia ze stropami gęstożebrowymi składającymi się z drobnowymiarowych elementów, czy też  płyt kanałowych, płyt strunobetonowych lub płyty stropowe typu filigran, ich zastosowanie w znaczny sposób przyspieszy proces wykonania stropu. Jest to ważny argument zarówno w przypadku stropów w budynkach jednorodzinnych jak i w przypadku większych obiektów wielorodzinnych czy usługowych. Ponadto przyspieszenie budowy tego elementu budynku jest atrakcyjne zarówno dla inwestorów, którzy odczują go poprzez skrócenie czasu wznoszenia ich inwestycji, jak również dla wykonawców, którzy szybciej mogą zamykać kolejne etapy budowy, w czego konsekwencji mogą realizować więcej zleceń dla swoich klientów. 

STROPY PREFABRYKOWANE

W przypadku niewielkich budów oraz zastosowania gęstożebrowych stropów sprężonych czas potrzebny do zrealizowania stropu można zredukować nawet do 2-3 dni, a wykorzystując system stropowy Rectolight nawet jeszcze bardziej. Korzystając z rozwiązań Rectobeton lub Rectolight w budynkach wielorodzinnych lub usługowych czas potrzebny na zamontowanie stropu może być nawet ponad dwukrotnie krótszy niż w przypadku klasycznych stropów żelbetowych. Stropy prefabrykowane skracają czasu montażu stropu, a wynika to przede wszystkim z całkowitego wyeliminowania lub ograniczenia do niezbędnego minimum prac związanych z: 

 • - pracami zbrojarskimi, 
 • - szalowaniem stropów, 
 • - podporowaniem stropów na czas montażu. 

Ponadto wyeliminowanie tych prac przy korzystaniu ze stropów Rectobeton lub Rectolight spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z zakupem lub dzierżawą szalunków oraz podpór a także znacznie zmniejszy ilość materiałów odpadowych jak odcięta stal, czy szalunki. 


Wysokość stropów wynosi najczęściej od 16 cm do 30 cm. Rozpiętości stropów dzięki zastosowaniu belki sprężonej przekraczają 7,8 m i sama belka produkowana jest do długości nawet 10 m.

ŁATWIEJ 

Łatwiej to z pewnością druga z cech wyróżniających  stropy prefabrykowane, w tym stropy gęstożebrowe a zwłaszcza sprężone. Idea przyświecająca producentom prefabrykowanych stropów drobnowymiarowych to możliwość bardzo łatwego ułożenia stropu oraz wszelkich elementów akcesoryjnych bez konieczności używania ciężkich sprzętów, skomplikowanych technologii czy wreszcie wyspecjalizowanych ekip montażowych. Bez względu na to czy mamy do czynienia z niewielką budową czy kompleksem mieszkaniowym stropy gęstożebrowe sprężone układa się według tych samych wytycznych. Z kolei dzięki wykorzystaniu technologii sprężenia można wyeliminować takie dodatkowe prace jak np. żebra rozdzielcze czy inne zbrojenia poprzeczne. Montaż stropów Rectobeton czy Rectolight można opisać w czterech podstawowych krokach: 

 • - ułożenie belek strunobetonowych oraz wykonanie podpór montażowych (jeden lub dwa rzędy podpór), 
 • - ułożenie wypełnień stropowych (pustaki betonowe w przypadku systemu Rectobeton lub drewniane panele w przypadku systemu Rectolight), 
 • - dozbrojenie powierzchni stropu siatkami stalowymi, 
 • - betonowanie stropu. 

Wszystko to oczywiście w zgodzie z projektem montażowym. Każdy klient, deweloper, czy wykonawca rozważający wykonanie stropu sprężonego w technologii Rector może liczyć na projekt montażowy stropu wraz z dokładnie wyrysowanym ułożeniem belek stropowych, podpór montażowych oraz zestawieniem wszystkich niezbędnych materiałów. Nie można o tym zapominać zwłaszcza, gdy na stropy będą oddziaływały większe obciążenia jak np. słupy dachowe w przypadku domów mieszkalnych z poddaszami lub ściany akustyczne w przypadku inwestycji deweloperskich, wielorodzinnych. Elastyczność projektowa stropów z belkami sprężonymi pozwala na projektowanie i wykonywanie bardziej wymagających pod względem obciążeń stropów, a wszystko w jednym systemie bez konieczności doprojektowywania wzmocnień w postaci pasm czy belek żelbetowych. 

AKCESORIA DO STROPÓW PREFABRYKOWANYCH

Na szybkość oraz przede wszystkim łatwość montażu stropu ogromny wpływ ma nie tylko jego rodzaj i sposób jego ułożenia, a także możliwość zastosowania prefabrykowanych elementów akcesoryjnych. W ofercie firmy Rector znaleźć możemy między innymi kształtki wieńcowe, które przyspieszą i uproszczą szalowanie wieńców na ścianach zewnętrznych budynku. Do wyboru mamy dwa rodzaje kształtek wieńcowych: 
Betonowe kształtki wieńcowe, które należy wymurować jako ostatnia warstwa na ścianach nośnych. Kształtki te skutecznie szalują ściany zewnętrzne zapobiegając przelaniu się betonu na zewnątrz oraz umożliwiają wykonanie wieńca obniżonego bez żadnych dodatkowych szalunków i podpór montażowych. Dodatkowo zastosowanie tych kształtek znacznie poprawi bezpieczeństwo związane z szalowaniem ścian zewnętrznych, szczególnie przy budynkach kilkukondygnacyjnych. 
Lekkie szalunki wykonane z płyt XPS, które przyklejamy lub przykręcamy do skraja ścian zewnętrznych. Kształtki te jednocześnie szalują wieniec jak i zapewniają jego docieplenie w poziomie wieńca, który jest częścią ściany o słabszych parametrach termicznych. Ten rodzaj szalunku ma zatem również duży wpływ na poprawienie parametrów cieplnych przegród zewnętrznych co z kolei powoduje, że budynki są coraz bardziej energooszczędne. 
Stropy prefabrykowane w połączeniu z którąś ze wspomnianych kształtek wieńcowych montuje się jeszcze prościej 
a proces wykonania stropu jako całości znacznie przyspieszy.
Dodatkowo każdy element prefabykowany określany jako szalunek tracony spowoduje wyeliminowanie konieczności szalowania i rozszalowywania, czy czyszczenia i składowania elementów służących nam jako szalunki. A co z ekonomią takiego rozwiązania. Wiele osób uważa, że „szalowanie deskami, czy płytami nic nie kosztuje”.  Nic bardziej mylnego. Zakup szalunków, gwoździ, śrub oraz ich trudniejszy i bardziej pracochłonny montaż to zdecydowany koszt. Co więcej, ten koszt często nie jest wcale mniejszy od łatwiejszych i szybszych w montażu kształtek betonowych. 
Poza kształtkami wieńcowymi elementami znacznie ułatwiającym i rzecz jasna przyspieszającym montaż stropu są prefabrykowane zbrojenia wymianów. Oczywiście wymiany stosujemy tylko wtedy, gdy w stropie mamy otwór (np. na komin) o szerokości większej niż rozstaw sprężonych belek nośnych stropu. W praktyce jednak rzadko zdarza się aby w budynku mieszkalnym takiego komina czy szachtu wentylacyjnego nie było. W tym przypadku również wykonawca może wykonać takie zbrojenie na budowie, oczywiście zgodnie z projektem lub instrukcją producenta stropu, jednak o ileż prościej jest po prostu wstawić sprefabrykowane i odpowiednio wygięte zbrojenie dostarczone przez dostawcę stropu. Tym bardziej jeśli mamy do czynienia z większą ilością takich wymianów jak w budynkach bliźniaczych, szeregowych czy wielorodzinnych. Oszczędność czasu oraz brak możliwości dokonania pomyłki przy zbrojeniu takiego wymiany są wystarczającymi argumentami za korzystaniem z tego typu udogodnień. 

PREFABRYKOWANE PODCIĄGI SPRĘŻONE

Na kształtkach wieńcowych czy sprefabrykowanych zbrojeniach wymianów się nie kończy. W ofercie firmy Rector można odnaleźć prefabrykowane podciągi sprężone, które z powodzeniem mogą zastąpić tradycyjne podciągi żelbetowe. Zalety zastosowania tego typu lekkich podciągów sprężonych są oczywiste: 

 • - eliminujemy całkowicie prace szalunkowe, 
 • - eliminujemy niemal całkowicie prace związane ze zbrojeniem podciągu, 
 • - znacznie ograniczamy ilość podpór montażowych pod podciągiem, 
 • - ograniczamy wielkość części podciągu wystającej pod stropem do zaledwie 7cm. 

Dodatkowo podciągi te są zaprojektowane w takich wymiarach i stosunkowo niewielkim ciężarze, że ich montaż odbywa się bez użycia ciężkiego sprzętu. Ich zalety są dostrzegane zarówno w niewielkich budynkach indywidualnych jak również w powtarzalnych inwestycjach deweloperskich jak domy szeregowe lub budynki wielorodzinne, gdzie przy ich zastosowaniu możemy skrócić czas wykonywania podciągów nawet kilkukrotnie. Wspomniany wcześniej fakt, iż każdorazowo poniżej stropu wystaje zaledwie 7cm podciągu sprężonego powoduje, że przy zastosowaniu sufitu podwieszanego obniżonego o niewielką wartość (np. w systemie Rectolight) możemy bez problemu uzyskać efekt jednej, dużej i płaskiej płaszczyzny sufitu na całej kondygnacji. Nie ma w takich przypadkach konieczności stosowanie ciężkich, mocno zbrojonych i nieekonomicznych płyt żelbetowych. Lekkie podciągi sprężone znajdują również zastosowanie jako zamiennik belek żelbetowych w takich miejscach budynku jak tarasy czy wykusze na piętrze czy belki podcieni. 
Kolejnym i zdecydowanie bardzo na czasie produktem związanym ze stropami są termoizolacyjne łączniki balkonowe. Element ten powinien być stosowany wszędzie tam gdzie występują płyty balkonów będące przedłużeniem płyty stropowej wystającej na zewnątrz budynku, stanowiąc swojego rodzaju mostek cieplny w konstrukcji budynku. Oczywiście możemy sobie wyobrazić ocieplenie całej płyty balkonu od jej spodu, wierzchu oraz czoła, jednak korzyści wynikające ze znacznego zmniejszenia nakładów pracy, a także coraz bardzie rygorystyczne przepisy związane ze współczynnikami przenikania ciepła budynków powodują, że stosowanie termoizolacyjnych łączników balkonowych staje się koniecznością. Jako, że produkt ten montowany jest w trakcie montażu stropu również i on znajduje się w ofercie firmy Rector w pełnej gamie związanej z wysokością (grubością płyty balkonowej), grubością, rodzaju balkonu czy ognioodporności. Zarówno klienci indywidualni jak i przede wszystkim deweloperzy budujący swoje budynki wielorodzinne mogą skorzystać z produktu jak i wsparcia projektowego. 

PREFABRYKOWANE SPRĘŻONE NADPROŻA

Ostatnim produktem akcesoryjnym są sprężone nadproża. Mimo, iż jest to element skojarzony raczej ze ścianami i technologią ich wykonania w naturalny sposób wielu producentów stropów ma je w swojej ofercie. Nie inaczej jest z nadprożami sprężonymi Rector. Nadproża te można stosować zarówno nad otworami okiennymi w ścianach zewnętrznych (układ podwójny) jak również nad otworami drzwiowymi w ścianach działowych (układ pojedynczy). Najważniejszą zaletą nadproży sprężonych jest ich swojego rodzaju „bezobsługowość”. Nadproża te układa się na ścianach podczas ich murowania i od razu można na nich murować kolejną warstwę bloczków czy pustaków ściennych. Nie wymagają zalewania czy uzupełniania betonem, dozbrajania czy szalowania. Są przy tym bardzo lekkim elementem, nie sprawiającym żednego kłopotu wykonawcy. 

REASUMUJĄC

Myśląc o budowie czy to indywidualnego budynku czy mniejszej lub większej inwestycji deweloperskiej powinniśmy mocno zastanowić się nad wykorzystaniem prefabrykacji. Dzisiejsza technologia pozwala na prefabrykowanie praktycznie wszystkich elementów budynków. Bez względu czy będą to drobnowymiarowe czy wielkogabarytowe prefabrykaty znacznie skrócą i uproszczą proces powstawania budynku. Stropy prefabrykowane dostarczą również inwestorowi większą jakość materiałów, pewność rozwiązań czy zminimalizują możliwości popełnienia błędów. Dodatkowo producenci prześcigają się w swojej ofercie akcesoriów, które pozwalają na zminimalizowanie prac dodatkowych wykonywanych na budowie. Z kolei mnogość i konkurencyjność rozwiązań prefabrykowanych powoduje, że ich cena oraz wartość dodana jaką ze sobą niosą jest bardzo atrakcyjna ekonomicznie.

 

Formularz zapytaniowy

Zapewniamy

 • NAJSZERSZY ASORTYMENT BELEK, WYSOKOŚĆ STROPU OD 16 cm, ROZPIĘTOŚĆ DO 10,0 m
 • NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WŚRÓD STROPÓW BELKOWO PUSTAKOWYCH
 • BRAK KLAWISZOWANIA I ZARYSOWANIA STROPÓW
 • DUŻĄ ELASTYCZNOŚĆ - DOWOLNE OBCIĄŻENIA, MOŻLIWE UKŁADY AKUSTYCZNE
 • RECTOBETON - TRADYCYJNE ROZWIĄZANIE MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA W KAŻDYM BUDYNKU I NA KAŻDYM POZIOMIE
 • RECTOLIGHT - INNOWACYJNE I NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE, DAJĄCE DUŻE MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI
 • SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA Z 65-cio LETNIĄ TRADYCJĄ
 • FRANCUSKĄ TECHNOLOGIĘ, POLSKI PRODUKT

Ciekawostki

Adres

RECTOR Polska Sp. z o.o.

32-500 Chrzanów, ul. Śląska 64e

96-320 Mszczonów, ul. Wiejska 1

 

KONTAKT

Chrzanów: +48 32 626 02 60
e-mail: info@rector.pl

Mszczonów Biuro +48 517 867 638
Mszczonów Magazyn: +48 798 290 366

Pozostań z nami w kontakcie

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Facebook
YouTube