RECTOR Polska Systemy stropowe

Stropy sprężone, strunobeton - producent

PODCIĄG PREFABRYKOWANY DO RĘCZNEGO MONTAŻU

Strona główna » VADEMECUM » PODCIĄG PREFABRYKOWANY DO RĘCZNEGO MONTAŻU

wielkość tekstu: A | A | A

CZYM WŁAŚCIWIE JEST PODCIĄG I JAKĄ FUNKCJĘ KONSTRUKCYJNĄ PEŁNI ?


Podciąg jest elementem konstrukcyjnym, który ułatwia przeniesienie obciążeń np. ze stropu, ścian wyższych kondygnacji czy słupków więźby dachowej na konstrukcje kondygnacji poniżej, która to nie musi się pokrywać w rzucie z konstrukcją wyższej kondygnacji. Gdyby nie podciągi, to ściany konstrukcyjne musiałyby się znajdować jedna pod drugą (dotyczy wszystkich kondygnacji) a w miejscach występowania podciągów znajdowałyby się zawsze ściany konstrukcyjne. Zatem stosowanie podciągów w budownictwie pozwala na projektowanie i budowanie przestrzeni o większej powierzchni (np. biura, galerie). W budynkach mieszkalnych połączenie kilku sąsiednich pomieszczeń np.: salonu, jadalni i kuchni możliwe jest w wielu przypadkach jedynie dzięki zastosowaniu podciągów, które pozwalają uzyskać nowoczesne przestrzenne wnętrza.

Z JAKICH MATERIAŁÓW WYKONYWANE SĄ PODCIĄGI ?

W przeważającej większości podciągi wykonywane są z żelbetu. Jest to obecnie najpopularniejszy materiał budowlany. Podciągi z drewna występuję jedynie w budynkach drewnianych. Elementy stalowe posiadające bardzo dobre parametry konstrukcyjne natomiast rzadziej są spotykane ze względu na wyższą cenę i duży ciężar. Podczas budowy domów jednorodzinnych w których zastosowano element stalowy (HEB, IPE itp.) konieczne jest użycie dźwigu ponieważ element w zależności od wysokości i długości potrafi ważyć nawet kilkaset kilogramów. Stropy RECTOR umożliwiają oparcie zarówno na podciągach żelbetowych monolitycznych, prefabrykowanych PPR oraz stalowych.

Podciąg żelbetowy Podciąg stalowy (w grubości stropu) Prefabrykowany podciąg PPR

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ PODCIĄGU ?

Wysokość podciągu uzależniona jest od obciążeń jakie musi przenieść sam podciąg oraz jego długości. W przypadku prefabrykowanego podciągu PPR, jego wysokość uzależniona jest od wysokości stropu jaki się na nim opiera. Jeżeli strop ma np. 20 cm grubości to cały podciąg ma 27 cm ponieważ element betonowy wystaje zawsze na wysokość 7 cm. Wysokość konstrukcyjna podciągów PPR waha się więc w przedziale od 23 do 33 cm. Przy szerokości otworu od 256 do nawet 486 cm w świetle ścian, stosunek wysokości podciągu do jego długości wynosi od 1/7 do 1/20.
Przykład oparcia stropu na podciągu żelbetowym wykonywanym na budowie  

JAK WYGLĄDA PODCIĄG PREFABRYKOWANY PPR ?

Standardowy podciąg składa się zasadniczo z 2 elementów każdy o szerokości 11,5 cm dzięki czemu można podciągi montować na ścianach szerokości 24-25 cm. Zbrojenie stanowi stalowa kratownica i 2 sploty stalowe sprężające oraz wysokiej klasy beton C55/67 z którego wystaje częściowo kratownica z górnym prętem średnicy 10 mm. Część betonowa prefabrykatu stanowi element, który po betonowaniu będzie wystawał poniżej poziomu stropu a jego wysokość wynosi 7 cm. Podciągi są produkowane w długości od 270 cm do 390 cm co 30 cm oraz od 400 cm do 500 cm co 10 cm. Umożliwia to dokładne dobranie elementu do konkretnego projektu. Inne pośrednie długości można uzyskać przez docięcie prefabrykatu. 

Oparcie podciągu PPR Przekrój przez podciąg PPR
      

ILE WAŻY PREFABRYKAT I CZY POTRZEBNY JEST DŹWIG ?

Metr bieżący belki PPR waży zaledwie 21 kg co ułatwia jej ręczny montaż. Nawet biorąc pod uwagę najdłuższy element długości 500 cm będzie on ważył ok 105 kg. Wystająca kratownica ułatwia chwyt i montaż samego elementu.
Oparcie stropu na podciągu PPR Podparcie podciągu PPR

JAK GŁĘBOKO NALEŻY OPRZEĆ PODCIĄG NA ŚCIANIE KONSTRUKCYJNEJ ?

Podciąg należy oprzeć na poduszce betonowej z zachowaniem oparcia min. 7 cm. Tak niewielka wartość jest wystarczająca ponieważ z prefabrykatu wystają stalowe sploty długości ok. 10 cm, które w trakcie betonowania stropu zostaną zalane betonem wydłużając przy tym oparcie. Ze względu na duże siły jakie przenoszone są z podciągu na mur, strefa oparcia powinna być wytrzymała. Podciąg najlepiej jest oprzeć na poduszce betonowej lub pełnej cegle.
Oparcie podciągu na poduszce betonowej Minimalne oparcie podciągu na murze

CZY MOŻNA PODCIĄG OPRZEĆ NA SŁUPIE ŻELBETOWYM ?

Prefabrykowane podciągi można opierać na słupach żelbetowych zachowując min. 2 cm oparcie. Zapewnienie większego oparcia często jest niemożliwe ze względu na wystające zbrojenie słupów. Jeżeli podciąg opiera się na słupach po obu jego stronach to należy dociąć element betonowy na wymiar na budowie. Jeżeli na tym samym słupie opierają się podciągi będące względem siebie prostopadłe to należy na kolizji obu podciągów dociąć skrajne belki PPR pod kątem 45 stopni.
 
Oparcie podciągu na słupie żelbetowym  

JAK OPIERAMY BELKI STROPOWE NA PODCIĄGU ?

Belki sprężone RS opieramy na podciągu z zachowaniem min. 2 cm oparcia. Również w tym przypadku głębsze oparcie jest utrudnione ze względu na wystającą kratownicę z części betonowej. Belkę układamy bezpośrednio na podciągu. Dla bezpieczeństwa warto wzdłuż podciągu ustawić dodatkową podporę montażową pod belkami stropowymi, które w przypadku przesuwania mogłyby zostać zsunięte z podciągu. 
Oparcie belki stropowej na podciągu  

CZY MOŻNA OPRZEĆ PODCIĄG NA STALI ?

Podciąg można również oprzeć na profilu stalowym. Rozwiązania takie stosowane są np. podczas przebudowy, gdy chcemy oprzeć się podciągiem na istniejącej ścianie.

Oparcie podciągu na profilu stalowym  
  

KTO PROJEKTUJE I DOBIERA PODCIĄGI PPR ?

Podciągi dobierane są przez projektantów Rector i stanowią uzupełnienie systemu stropowego. Jeżeli projektanci widzą możliwość zastosowania takiego rozwiązania to stosują go w projekcie jako rozwiązanie alternatywne. Inwestor lub wykonawca w trakcie zamawiania stropu może zdecydować czy podciąg będzie szalowany czy zastosuje gotowy prefabrykat.
 
  Przykładowy rysunek montażowy z wrysowanym podciągiem PPR - 330

KIEDY STOSUJEMY PUSTAKI OBNIŻONE WZDŁUŻ PODCIĄGU ?

W celu zwiększenia nośności podciągu PPR można zwiększyć strefę „ściskaną” przekroju. W tym celu należy rząd pustaka znajdującego się bezpośrednio przy prefabrykacie wykonać w wersji niższej np. 12 cm. Dzięki temu zwiększy się grubość nadbetonu w w strefie pracy podciągu. Decyzja o obniżeniu strefy pustaków podejmowana jest na etapie projektu.
Przekrój przez podciąg bez oraz z pustakami obniżonymi  

CZY MOŻNA ZASTOSOWAĆ PODCIĄG PPR JEŻELI MAMY INNY RODZAJ STROPU ?

Tak można stosować podciągi PPR w połączeniu z innymi stropami gęstożebrowymi  czy też żelbetowymi. W tym celu należy skontaktować się z biurem projektowym Rector, które sprawdzi taką możliwość.

GDZIE I KIEDY MOŻNA ZAMÓWIĆ PODCIĄGI

Podciągi dostępne są w magazynach Rector i dostarczane najczęściej razem ze stropem. Takie rozwiązanie ułatwia logistykę oraz zmniejsza koszty transportu.

CZY MOŻNA ZASTOSOWAĆ PODCIĄGI PPR NA TARASIE ?

Podciągi PPR często wykorzystywane są np. do wykonania podciągów w strefach zewnętrznych budynku (podcienia, ganki, tarasy). Zastąpienie tradycyjnych szalunków ustawianych na wysokości często ponad 3 m wysokości jest dużym ułatwieniem dla wykonawcy. Belki PPR układane są po obwodzie takiego pomieszczenia zarówno wzdłuż jaki w poprzek belek stropowych.

Rzut przyziemia-  zastosowanie podciągu  PPR Układanie stropu i podciąg PPR
Oparcie belek na podciągu  
Podciąg równoległy do belek stropowych  
Widok PPR od spodu  
Widok PPR  od zewnątrz  

JAKIEJ KLASY BETON UŻYWAMY DO BETONOWANIA ?

Prefabrykowany podciąg PPR jest elementem zespolonym i docelową nośnośc uzyskuje po zalaniu betonem. Klasa nadbetonu zależy od tego jakiej klasy beton używany jest do betonowania stropów opartych na podciągu. W przypadku systemów RECTOR, zalecana klasa betonu to min. C25/30.

KIEDY I JAK PODPIERAĆ PODCIĄG PPR ?

Prefabrykowany podciąg należy podczas montażu podeprzeć przynajmniej jedną podporą na środku długości. W zależności od rozpiętości mogą się pojawić nawet 2 podpory, które rozstawiamy zgodnie z rysunkiem montażowym. Podpory dosuwamy do podciągu bez konieczności uzyskania odwrotnej strzałki ugięcia. Sam podciąg jest na tyle sztywny, że sam element się nie wygnie.    
Liczba oraz lokalizacja podpór montażowych Podciąg PPR przed ułożeniem podpór montażowych
       

JAK DOZBRAJAĆ PODCIĄG ?

Dozbrojenie podciągów PPR stanowią najczęściej 2 pręty górą (np. przedłużone górne pręty wieńca) oraz ewentualnie zbrojenie prostopadłe do podciągów układane w przypadku stref obniżonego pustaka (przekrój podciągu teowy) składające się z prętów #10 co 25 cm, L=75 cm na 1/3 długości podciągu po obu stronach. Dozbrojenie belek pozostaje takie sam jak w przypadku oparcia na ścianie czyli pręty zagięte lub pręty proste w układach wieloprzęsłowych.
Dozbrojenie podciągu PPR bez strefy obniżonej pustaków betonowych
Dozbrojenie podciągu PPR ze strefą obniżoną pustaków betonowych

JAK WYKONUJE SIĘ TRADYCYJNE PODCIĄGI NA BUDOWIE

Aby wykonać tradycyjny podciąg żelbetowy, należy przygotować szalunki stalowe lub z desek szalunkowych ewentualnie płyt OSB. Konstrukcja taka musi być sztywna i wytrzymała ponieważ na etapie betonowania przenosi obciążenia zarówno od stropu na nim opartym jak i ciężaru nadbetonu i osób wykonujących montaż. Ważnym elementem są również podpory, których zadaniem jest przeniesienie nawet kilku ton obciążeń. Po zabetonowaniu stropu i podciągu należy odczekać min. 28 dni i rozszalować element. W przypadku stosowania desek lub płyt OSB należy usunąć  wszystkie wkręty, gwoździe oraz śruby oraz oczyścić powierzchnie z resztek betonu. Jeżeli materiały są w dobrym stanie można je użyć ponownie, jeśli nie to najczęściej są spalane lub wyrzucane. 

CZY MOŻNA WIERCIĆ W PODCIĄGU ?

Zasadniczo należy ograniczać wszelkiego rodzaju ingerencje w strukturę, ale jeżeli zrobimy to z należytą ostrożnością będzie można zamontować np. huśtawkę lub inny podwieszany element. Należy zwrócić uwagę na wykonanie utworów w miejscach gdzie nie występuje zbrojenie. Uwaga ta dotyczy również podciągów żelbetowych wykonywanych na budowie. Zbrojenie znajdujące się w dolnej części przekroju w dużej mierze odpowiada za nośność całego elementu.

REASUMUJĄC

Prefabrykowane podciągi PPR umożliwiają szybki i prosty montaż. Brak szalunków i deskowań sprawia, że na budowie panuje większy porządek i zużywamy mniej materiałów szalunkowych takich jak deski, płyty OSB, akcesoria (wkręty, gwoździe, ściągi). Stosowanie podciągów PPR zmniejsza zużycie betonu i stali na budowie. Mniejsza liczba podpór montażowych ułatwia poruszanie się pod strefą podciągu. Po zabetonowaniu uzyskujemy równe powierzchnie prefabrykatów bez ryzyka, że podciąg wyjdzie krzywy lub pojawią się „raki”. 
    
  

Formularz zapytaniowy

Zapewniamy

  • NAJSZERSZY ASORTYMENT BELEK, WYSOKOŚĆ STROPU OD 16 cm, ROZPIĘTOŚĆ DO 10,0 m
  • NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WŚRÓD STROPÓW BELKOWO PUSTAKOWYCH
  • BRAK KLAWISZOWANIA I ZARYSOWANIA STROPÓW
  • DUŻĄ ELASTYCZNOŚĆ - DOWOLNE OBCIĄŻENIA, MOŻLIWE UKŁADY AKUSTYCZNE
  • RECTOBETON - TRADYCYJNE ROZWIĄZANIE MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA W KAŻDYM BUDYNKU I NA KAŻDYM POZIOMIE
  • RECTOLIGHT - INNOWACYJNE I NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE, DAJĄCE DUŻE MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI
  • SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA Z 65-cio LETNIĄ TRADYCJĄ
  • FRANCUSKĄ TECHNOLOGIĘ, POLSKI PRODUKT

Ciekawostki

Adres

RECTOR Polska Sp. z o.o.

32-500 Chrzanów, ul. Śląska 64e

96-320 Mszczonów, ul. Wiejska 1

 

KONTAKT

Chrzanów: +48 32 626 02 60
e-mail: info@rector.pl

Mszczonów Biuro +48 517 867 638
Mszczonów Magazyn: +48 798 290 366

Pozostań z nami w kontakcie

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Facebook
YouTube