RECTOR Polska Systemy stropowe

Stropy sprężone, strunobeton - producent

RODO

Strona główna » RODO

wielkość tekstu: A | A | A

KLAUZULA INFORMACYJNA –RECTOR – POLSKA

 

Spółka Rector – Polska Sp. z o.o.. w Chrzanowie, adres: ul. Śląska 64E, 32-500 Chrzanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 154887, akta rejestrowe prowadzone  przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6492110127, o kapitale zakładowym 38.200.000 zł., zwaną dalej „Rector-Polska” w związku z przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uprzejmie informuje, iż:

 

 1. administrator danych - administratorem Państwa danych osobowych jest Rector – Polska. Możecie się Państwo z nami kontaktować listownie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@rector.pl;
 2. cele i podstawy przetwarzania danych – Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z wykonywaną przez nas działalnością, a mianowicie:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzamy Państwa dane w celach marketingu bezpośredniego (w tym w celu wysyłania do Państwa newslettera, ofert i informacji o naszych produktach, usługach), utrzymywania, wyświetlania i komunikowania się przez naszą stronę internetową, badania ruchu na stronie internetowej, integracji z portalem społecznościowym Facebook oraz w celu przesyłania Państwa danych w ramach grupy przedsiębiorstw (grupa RECTOR) w rozumieniu RODO, do której to grupy należymy,

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzamy Państwa dane w celach wykonania umowy (w tym jej rozliczenia, postępowań dotyczących wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ustanowienia i realizacji zabezpieczeń, w tym ubezpieczenia wierzytelności),

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzamy Państwa dane w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (dotyczy to w szczególności wystawiania faktur z Państwa danymi, przesyłania plików JPK do organów skarbowych),

d. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzamy Państwa dane w celuokreślonym w treści udzielonej zgody

 1. odbiorcy danych lub kategorie odbiorców – jak już wskazaliśmy powyżej nasza spółka wchodzi w skład grupy przedsiębiorstw w rozumieniu RODO i Państwa dane mogą być przekazywane pozostałym podmiotom wchodzącym w skład grupy RECTOR. Poza tym uprzejmie informujemy, iż Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w związku z realizacją celów przetwarzania danych, o których mowa powyżej, w szczególności:

a) podmiotom, przy pomocy których wykonujemy nasze zobowiązania wobec Państwa – np. firmom transportowym, które dostarczają Państwu towary u nas kupione lub firmom które są naszymi podwykonawcami;

b) podmiotom, które świadczą nam usługi hostingowi;

c) podmiotom, które świadczą nam usługi bankowe (w szczególności dotyczy to danych, do których bank ma dostęp w związku z realizacją płatności – np. dane na przelewach),

d) podmiotom, które świadczą nam usługi ubezpieczeniowe - towarzystwom ubezpieczeniowym (w szczególności dotyczy to ubezpieczenia wierzytelności),

e) podmiotom, które świadczą nam usługi prawnicze, doradca podatkowego, audytorskie,

f) podmiotom, które świadczą nam usługi marketingowe (w szczególności przygotowującym eventy firmowe, kampanie reklamowe)

g) Facebook

 1. informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –  nie mamy zamiaru przekazywania Państwa danych do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej
 2. okres przechowywania danych – w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy Państwa dane przetwarzane są przez czas niezbędny do wykonania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych Państwa dane przechowywane są przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków (przykładowo dokumenty podatkowe zawierające Państwa dane przechowywane są przez czas wymagany przez przepisy prawa podatkowego). W przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych lub w innym prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Rector-Polska lub osobę trzecią Państwa dane przetwarzane są do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, a to na zasadach określonych w RODO. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody dane przetwarzane są do czasu jej cofnięcia.
 3. prawo dostępu do swoich danych,  do ich sprostowania (poprawiania), do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  do przenoszenia danych,  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na zasadach określonych w RODO przysługują Państwu wskazane w tym punkcie 6 prawa. W celu ich realizacji lub uzyskania bliższych informacji uprzejmie prosimy o kontakt z nami.  

 

Formularz zapytaniowy

Zapewniamy

 • NAJSZERSZY ASORTYMENT BELEK, WYSOKOŚĆ STROPU OD 16 cm, ROZPIĘTOŚĆ DO 10,0 m
 • NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WŚRÓD STROPÓW BELKOWO PUSTAKOWYCH
 • BRAK KLAWISZOWANIA I ZARYSOWANIA STROPÓW
 • DUŻĄ ELASTYCZNOŚĆ - DOWOLNE OBCIĄŻENIA, MOŻLIWE UKŁADY AKUSTYCZNE
 • RECTOBETON - TRADYCYJNE ROZWIĄZANIE MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA W KAŻDYM BUDYNKU I NA KAŻDYM POZIOMIE
 • RECTOLIGHT - INNOWACYJNE I NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE, DAJĄCE DUŻE MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI
 • SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA Z 65-cio LETNIĄ TRADYCJĄ
 • FRANCUSKĄ TECHNOLOGIĘ, POLSKI PRODUKT

Ciekawostki

Adres

RECTOR Polska Sp. z o.o.

32-500 Chrzanów, ul. Śląska 64e

96-320 Mszczonów, ul. Wiejska 1

 

KONTAKT

Chrzanów: +48 32 626 02 60
e-mail: info@rector.pl

Mszczonów Biuro +48 517 867 638
Mszczonów Magazyn: +48 798 290 366

Pozostań z nami w kontakcie

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Facebook
YouTube